מבצע בוטוקס

دعاة

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

לפני כבוד השופט אילן ש' שילה, סגן הנשיאה

בעניין: פקודת החברות
ובעניין: טאו תשואות בע"מ (להלן "החברה")

המבקש:

בנק לאומי לישראל בע"מ

נגד

המשיבים:

החלטה
(בקשה 70)
הבקשה
בין בנק לאומי לישראל בע"מ ("הבנק") לבין המנהל המיוחד מתנהלים מספר הליכים בקשר עם בקשות הבנק למימוש שעבודים שרשמה החברה לטובתו, ולמינוי כונס נכסים מטעמו לצורך כך. המנהל הזמני מתנגד לבקשות אלו, ועותר לקבוע כי אחדים מהשעבודים חסרי תוקף, בן השאר משום שניתנו להבטחת אשראי ספציפי שנפרע. במסגרת הדיון במחלוקות התחלתי בשמיעת עדויות של מצהירים מטעם הבנק, וקבועות לפניי שתי ישיבות לשמיעת ראיות בחודש הקרוב.
הבקשה שלפניי היא בקשת הבנק לסעד עזר בבקשות העיקריות, שבה הבנק מבקש להורות למנהל המיוחד למסור לו את כל החומר שברשותו, הקשור ביחסים שבין החברה לבין הבנק, בשים לב לשאלת תוקפם של שעבודים.
לפני הישיבה האחרונה, שהתקיימה בחודש יולי ש"ז, איתר המנהל המיוחד ארכיב ובו 185 קלסרים של החברה, שבהם מסמכים הקשורים ביחסים שבין החברה והבנק. בעקבות זאת פנה הבנק למנהל המיוחד, בבקשה להמציא לו את החומר הקשור ביחסי החברה והבנק, כדי שהדיון יתנהל "בקלפים פתוחים". המנהל המיוחד השיב כי המצאת החומר עלולה לחבל ביכולתו לערוך חקירות שהחל בהן, שעל כן סירב להמציא את החומר המבוקש. מכאן הבקשה שלפני.

עיקר טענות הבנק
לטענת הבנק, המסמכים דרושים לו לצורך הדיון בשאלת תוקפם של השעבודים, שאותם הוא מבקש לממש. המסמכים הללו משמשים את המנהל המיוחד בהכנת טענותיו, ועשויים לשמש אותו כראיות לכשיישמעו טענותיו. לא יעלה על הדעת שהחומר הנדרש לא יועבר לבנק. הכלל הוא שגם בהליכי פירוק יש לגלות מסמכים, וכלל זה חל גם על מפרק או נושא תפקיד אחר. כך אכן הורה בית המשפט העליון והורו בתי המשפט המחוזיים בכמה מקרים שמאזכר הבנק. עוד מפנה הבנק לספרו של ד"ר יורם דנציגר, הזכות למידע אודות החברה, 2000, שם קובע המחובר המלומד, על יסוד פסק הדין בע"א 2907/90 מיכלמן נ' זיו ואח', פ"ד מו(4) 725 (1992): "כיום שולטת הדעה לפיה פתוחים עדויות החוקרים וממצאי החקירה לעיונו של כל אדם", וכי " יש חשיבות שאינפורמציה המצטברת על ידי המפרק תהיה גלויה לעיני הציבור ... ". כן מדגיש הבנק כי מדובר במסמכים שנוצרו במשך שנים, ושמסתמא היו מעורבים בהם פקידים רבים ושונים של הבנק. הצגת מסמך שלא היה ידוע לבנק, קודם לחקירת פקיד מטעמו בחקירה שמנהל המנהל המיוחד, או לחקירה בבית המשפט במסגרת בקשת הבנק , עשויה ליצור יתרון לא הוגן למנהל המיוחד, עקב כך שאותו פקיד לא יזכור את המסמך או את תוכנו, ויתקשה להתמודד עמו.

עיקר טענות המנהל המיוחד
המנהל המיוחד גורס כי אין לבנק זכות עיון במסמכים, כל עוד לא סיים המנהל המיוחד את החקירות שהוא עורך, והגיש את ממצאיו לבית המשפט. כך בעניינים אזרחיים רגילים, ועל אחת כמה וכמה בהליכי פירוק, שבהם מקיים המנהל המיוחד חקירות בשאלות הקשורות בקריסת החברה ותוקפם של השעבודים. לפי הודעת המנהל המיוחד, הוא מצא את המסמכים שבהם מדובר בארכיב, במסגרת החקירה שהוא מנהל, ואין לבנק זכות לעיין בהם בטרם יפורסמו ממצאי החקירה. המצאת המסמכים לפני החקירה תחבל בחקירותיו קשות. הדין וההלכה הפסוקה מאפשרים עיון בממצאי חקירה רק לאחר סיומה, בין אם מדובר ב"חקירה פרטית" (סעיף 288 בפקודה) ובין אם מדובר ב"חקירה פומבית" (סעיף 298 בפקודה). החקירות הללו מיועדות להקדים הליכים לפי סעיפים 373 – 377 בפקודה, שהם הליכים אזרחיים הנושאים אופי פלילי, ושהעובדות שביסודם עשויות להקים גם אחריות פלילית. אין מקום אפוא לאפשר גילוי חומר שעליו מסתמך המנהל המיוחד בחקירותיו קודם לסיום החקירות. עוד נטען כי לכלל בדבר משחק בקלפים פתוחים יש יוצא מן הכלל , והוא כאשר גילוי מוקדם עלול לפגוע בגילוי האמת . כך בענייננו , שבו מוסיף וטוען המנהל המיוחד כי הבנק והחברה עשו יד אחת בכל הקשור בשעבודים, וכי מתעוררות גם שאלת כשרותן של עסקות היסוד שמכוחן נוצרו השעבודים ותרומתן לקריסת החברה. החקירות בענייננו מעוררות שאלות של מהימנות , שעל כן גילוי מוקדם של מסמכים עלול לפגוע בחקירות. גם סירובו של הבנק לאפשר חקירות של פקידיו מעלה תמיהות מחשידות. דומים הדברים גם לגבי מסמכים שהבנק טען שלא שמר עליהם, ורק לאחר שהמנהל המיוחד גילה אותם הודיע הבנק כי מצא אותם. עוד המנהל המיוחד מניח כי המסמכים המבוקשים אמורים להימצא בידי הבנק שהרי נעשו בעצה אחת עמו.
המנהל המיוחד הציע כי הבנק יעיין במסמכים לאחר שיוגשו ממצאי החקירה לבית המשפט , כאשר בינתיים יידחו הדיון וההכרעה ב שאלת תוקף השעבודים.
עיקר תשובת הבנק
הבנק מלין על שינויים בטענותיו של המנהל המיוחד, שהתחיל בשאלת תוקפם של השעבודים, ועתה עבר לשאלת כשרותם ותרומתם לקריסת החברה. עוד הבנק מלין על טענותיו של המנהל המיוחד למעשי מרמה שהוא מייחס גם לבנק, בשיתוף עם בעלי השליטה בחברה. הבנק מסביר כי ביקש לקבל רק מסמכים הקשורים בתוקפם של השעבודים.
לטענת הבנק החומר שגילויו מבוקש איננו ממצאי חקירה, כטענת המנהל המיוחד, שהרי לא כל חומר שהגיע למנהל המיוחד חסין מגילוי, ובוודאי לא חומר שמצא המנהל המיוחד בארכיב החברה. הבנק אינו מסכים עם טענת המנהל המיוחד שהליכי החקירה מקדימים הליכים לפי סעיפים 373 – 377 בפקודה, שעל כן מדובר בחקירה העשויה להוליך לאחריות פלילית, או אחריות אזרחית בעלת גוון פלילי. אין ממש בטענת המנהל המיוחד שהוא מנהל חקירה מעין פלילית, ואם הוא סובר כך הרי שכבר גיבש דעתו ואין הוא אובייקטיבי. ממילא אין חקירות המנהל המיוחד מיועדות למטרה של איסוף ראיות לקראת הליכים משפטיים עתידיים. ושוב מדגיש הבנק כי המנהל המיוחד אינו חסין מגילוי מסמכים, וכי הבנק אינו מבקש ממצאים מהחקירה, אלא רק את המסמכים שהוא קשור בהם באשר לתוקפם של השעבודים.
אשר להצעת המנהל המיוחד, לדחות את מועד הגילוי , עד לאחר סיום החקירות שהוא עורך, טוען הבנק כי אין המקרה דנן מתאים לדחייה שכזו. אין חשש ש בשלב זה, יאמץ הבנק גירסה שקרית, לאחר שכבר מסר את גרסתו המלאה עוד קודם לתחילת שמיעת הראיות. מכל מקום אין לדחות את דרישת הבנק מיניה וביה, ועל המנהל המיוחד לגלות המסמכים, ולכל היותר להצביע על מסמכים מסוימים שאותם הוא מבקש להחסות בשלב זה. הכלל המשפטי הוא שהחיסיון לא נועד להעניק יתרון דיוני, והחשש שחשיפה מוקדמת תגרום לפגיעה ביעילות החקירה שכנגד אינו מצדיק אי גילויו של מסמך. הבנק כופר מכל וכל בטענת המנהל המיוחד , שהמצאת המסמכים בשלב זה עלולה לסכל את חקר האמת , ומלין על טקטיקה פסולה שבה נוקט המנהל המיוחד. הבנק אף משיב בפרוטרוט לשאר טענותיו של המנהל המיוחד באשר להתנהגות הבנק ודוחה אותן אחת לאחת.

עמדת כנ"ר
כנ"ר סבור כי אין לבנק זכות מוקנית לעיון בחומרי חקירה של המנהל המיוחד, אלא לאחר הגשתם לבית המשפט, אך מששאלת תוקפם של השעבודים כבר מתבררת בבית המשפט, ומובאות ראיות ועדויות בשאלה זו, אין להימנע מגילוי מסמכים הדדי, וזאת חרף החקירות הנוספות שעורך המנהל המיוחד. עם זאת מהרהר כנ"ר בהצעה לאפשר למנהל המיוחד לסיים את כלל החקירות שהוא עורך, שאז אפשר יהיה למסור את מלוא המסמכים לבנק. בהקשר לכך חוזר על עמדתו שיש למנות כונס נכסים ייטרלי בבקשה למינוי כונס נכסים (בקשה 68), שמינויו יכול ויביא לויתור על הדחיפות בבירור תוקפם של השעבודים לעת הזו , ויאפשר את סיום החקירות.
עמדות הצדדים להצעת כנ"ר
לנוכח ההצעה שהעלה כנ"ר ביקשתי את תגובות הצדדים. הבנק מתנגד להצעת כנ"ר ועומד על בירור שאלת תוקפם של השעבודים, מסירת החומר הנדרש ומינוי כונס הנכסים. המנהל המיוחד מקבל את הצעת כנ"ר וחוזר על עמדתו שגילוי חומרי חקירה, ומסמכים שונים שגילה , יחבל קשות בחקירות שהוא עורך. באשר למינוי כונס נכסים חוזר המנהל המיוחד על עמדתו שהוא המתאים לתפקיד זה, וכי מינוי של כונס נכסים אחר עלול , בנסיבות מסוימות שהוא מפרטן, לפגוע בטענות של המנהל המיוחד כגון נגד בעל השליטה.
דיון הכרעה
אכן, בדרך כלל הדין עם הבנק בטענתו שעל המנהל המיוחד לגלות ולהמציא לו את המסמכים כפי שהתבקשו, לצורך ניהול ההליך בסוגיית תוקפם של השעבודים, אך כלל זה כפוף לשיקול הדעת המוקנה לבית המשפט שלא לגלות מסמכים גם בהליך אזרחי רגיל (רע"א 4249/98 סוויסה נ' הכשרת היישוב חברה לביטוח בע"מ פ"ד נה(1) 515 (1999)). כדברי המשנה לנשיא השופט ש' לוין שם: " השאלה אימתי רשאי בית משפט להורות על דחיית העיון במסמכים למועד אחר, יכולה להשתנות לפי סוגי העניינים העומדים על הפרק, ולפי הנסיבות המיוחדות של כל ענין וענין, וקשה להשיב עליה בהינף קולמוס אחד". אין לדחות לחלוטין את טענת המנהל המיוחד, המתנגד לג ילוי לעת הזו, עקב החקירות שהוא עורך. לבית המשפט שיקול דעת נרחב שלא לחייב את המפרק, ובענייננו את המנהל המיוחד, לגלות מסמכים שהוא נזקק להם בחקירות שהוא עורך, כל עוד לא סיים את החקירות והגיש את ממצאיו. ההתנגשות בין החקירות שעורך המנהל המיוחד, לבין הדיון בטענותיו נגד מימוש השעבודים, שבאשר לדיון בהן שיקול דעתו של בית המשפט מצומצם, הוא העומד ביסוד המחלוקת שלפניי.

בענייננו נראה שטענות המנהל המיוחד, בעניין חבלה בחקירותיו, ה ן כלליות, אינן מפורטות ואינן מבחינות בין מסמכים הניתנים לגילוי והמצאה , לבין מסמכים שברור כי המצאתם ואולי אף גילוים עלולים לחבל בחקירותיו. על כן, וכדי לא לפגוע בחקירות שעורך המנהל המיוחד לטובת החברה ונושיה , אני מורה למנהל המיוחד להמציא לבנק, עד ליום 1.10.13, את אותם מסמכים שאף הוא מסכים כי אין בהם כדי לפגוע בחקירותיו, ובד בבד להמציא במעטפה סגורה לעיון כנ"ר ולעיוני את אותם מסמכים, שבהכרח יהיו ספורים, ואשר לדעתו עלול גילוים לחבל חבלה ממשית בחקירות. המנהל המיוחד ינמק את דעתו לגבי כל מסמך ומסמך. כנ"ר ימסור עמדתו לבית המשפט בלבד עד ליום 3.10.13.

באשר למינוי כונס הנכסים אתן החלטה נפרדת, לאחר שהבנק ישיב, עד ליום 30.9.13, לטענות המנהל המיוחד, שבסעיף 2.2 בעמדתו מיום 17.9.13. כנ"ר יגיב עד ליום 3.10.13 והחלטתי תינתן סמוך לאחר מכן.

ער אני לכך שלוחות הזמנים שקבעתי לעיל צפופים, במיוחד כשאנו נמצאים כיום בחול המועד סוכות, ויום העבודה הראשון הוא יום 29.9.13. לוחות הזמנים נקבעו בהתחשב בישיבה הקבועה ליום 6.10.13. עם זאת, ומאחר שטרם החלטתי בבקשה למינוי כונס הנכסים, מוצע לצדדים שישיבה זו תתקיים ללא שמיעת מצהירים, שאותם אשמע במועדים נוספים בשבועות הקרובים, כפי שאקבע באותה ישיבה. הצדדים יודיעו עמדותיהם לעניין זה עד ליום 30.9.13.

ניתנה היום, י"ט תשרי תשע"ד, 23 ספטמבר 2013, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

كتب قريبة من | مولدات قريبة من | مسبك قريبة من | جرين تكنولوجيز قريبة من | محلات السوبر ماركت قريبة من | فنادق قريبة من | حمامات السباحة قريبة من | علم قريبة من | تكييف الهواء قريبة من | جاذبية قريبة من | الموظفين قريبة من | التربة والأساسات الهندسية قريبة من | الهدايا قريبة من | سكرتارية قريبة من | آلات البيع قريبة من جبل غلبواع 30، صفد، إسرائيل | الإرشاد المهني قريبة من | اكسسوارات العظام قريبة من | فساتين زفاف قريبة من | علماء النفس قريبة من | الأزياء والملابس قريبة من מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון משטחי בטון | מחירון גידור | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות עפר | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון פיתוח נופי | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון ריהוט חוץ | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון כבלי נחושת משוריינים | מחירון קונסטרוקציה לגג רעפים | מחירון ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן PP | מחירון מגוף טריז רחב לביוב | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון תיקוני בטונים | מחירון נספחים ואביזרים פולירול | מחירון מוליכי נחושת | מחירון קורות מעקות וחגורות | מחירון פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) | מחירון עיצוב אספלט דקורטיבי | מחירון צינורות ופרופילים מפלדה | מחירון הריסת מבנים | מחירון תעלות כבלים | מחירון משתנות מחרס | מחירון מאמ"תים | מחירון נקודות בתי תקע | מחירון מוצרי טוף, חלוקי נחל, שבבי עץ צבעוניים, קומפוסט ותערובות | מחירון כלונסאות בטון מבוצעים בשיטת C.F.A | מחירון מחסומים ושערים חשמליים | מחירון בטון מובא | מחירון קערות מטבח | מחירון מתקני כושר חיצוניים | מחירון אביזרי פיזור אוויר | מחירון מסלעות גנניות | מחירון פריצת כבישים ומדרכות | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון נגרות חרש | מחירון מגשי ציוד ואביזריםבפני כב' השופטת מרים ליפשיץ-פריבס תובעת נחלת שמעון בע"מ נגד נתבעים 1.באקיזה דאהודי 2.פריד ד | בפני כב' השופט יהושע רטנר התובעת קשר רנט א קאר בע"מ ע"י ב"כ עו"ד עמנואל סולו | בית משפט השלום בירושלים ת"א 11079-08-10 בנק לאומי סניף רחביה נ' א.א. פרלל ברנד ניים בע" | בפני כב' השופטת אורית וינשטיין המבקשת: שירן בוקני נגד המשיב: כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון הח | בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 56611-11-10 ג'בארין ואח' נ' מחמוד ג'בארין ז"ל(ה | בפני כב' הרשם ראובן שמיע תובעים 1. אייקום יזמות ובניה בע"מ נגד נתבעים 1. בהא אלדין אסעיד 2. | בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים ע"פ 26 ינואר 2012 לפני כב' הגורם שי | בית משפט השלום בחיפה ‏כ"ו תשרי תשע"ב, 24 אוקטובר 2011 ת"ת 43749-07-11 חברת פרטנר תקשו | בפני כב' השופטת בכירה אטליא וישקין מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אורלי שפירא הודעה על עיכו | בפני כב' השופטת לימור בן-שמן תובעים תומר אוהב ציון נגד נתבעים 1.כלל חברה לביטוח בע"מ 2.הראל | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 31584-04-10 אלדן תחבורה בע"מ נ' מורד ואח' תיק ח | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 12433-05-10 קרסנטי ואח' נ' מועצה מקומית מגדל ואח' תיק חי | בפני כב' השופטת ריבה שרון מבקשים 1. אברהם חיימוביץ' נגד משיבים 1. אסטרון עבודות הנדסיות בעמ | לכבוד לשכת הוצל"פ כפר סבא דרך השרון 12, כפר סבא, 44271 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בת | בפני כב' השופט גיל קרזבום המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם שמואל איזנברגר <#2#> נוכחים: ב"כ | בפני כב' השופט דאוד מאזן תובעת רחל מן נגד נתבע וורד עאסי החלטה נקבע לקדם משפט ליום  20.5.2013    | בבית המשפט העליון בה"נ 8040/00 בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת | החלטה בתיק רע"א 3186/10 בבית המשפט העליון רע"א 3186/10 - א' בפני: כבוד השופטת א' חיות המבק | בית משפט השלום בטבריה ת"א 6220-11-07 פרץ ואח' נ' קניון 8 סנטר באמצע ואח' תיק חיצוני | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת רחל ערקובי מבקשים פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נגד משיבים החלטה | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה ודאד יונס מבקש/תובע בנק דיסקונט לישראל בע"מ ח.פ. 52000703 | בפני כב' השופטת תרצה שחם קינן 2879-07-13 המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב גיא חנוכה <#1#> נוכחים: